เคล็บลับฝึกสุนัขเยอรมันเชฟเฟิร์ด

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การฝึกสุนัขเยอรมันเชฟเฟิร์ด

 

                การฝึกสุนัขเยอรมันเชฟเฟิร์ด  นั้นหลังจากที่เราได้เลือกซื้อสุนัขมาแล้วเราก็จะต้องฝึหตอนในคำสั่งต่างเพื่อที่จะสามารถอยู่กับเราได้อย่างมีระเบียบวินัย  และช่วยในการทำงานของเราด้วย  ยิ่งไปกว่าเป้นการฝึกวินียให้กับสุนัขของเรา  เมื่อเราได้ฝึกจนสามารถที่จะรู้คำสั่งของเราก็จะทำให้สุนัขมีความเป็นระเบียบ  สามารถที่จะอยู่กับเราได้  และเนื่องจาก  เยอรมันเชิพเฟิร์ด นั้นมีความซื่อสัตย์และมีความเฉลี่ยวฉลาดในการฝึหฝนจึงสามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่าย  ใช้ระยะเวลาไม่นานก็ได้แล้ว
                - เริ่มด้วยการฝึกตั้งแต่ยังเล็ก  แต่ไม่ควรเล็กมากเกินไป  เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้และปรับนิสัยและวินัยให้ดี  และเป้นการปรับความคุ้นเคยระหว่างสุนัขและเจ้านายของเขา  เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
                - เล่นกับลูกสุนัขในขนาดที่ยังเล็กอยู่  การที่จะหาตัวที่เหมาะสมกับการฝึกนั้นควรที่จะเป็นสุนัขที่กล้าหาญตั้งแต่ยังเล็ก  ไม่กลัวที่จะเล่นกับเรา  และเราไม่สามารถที่จะฝึกสุนัขให้มีประสิทธิภาพหากสุนัขนั้นกลัวหรือว่าอาย
                - การเลือกอายุสุนัขที่สามารถเริ่มฝึกได้นั้นควรมีอายุ 8 – 10 สัปดาห์กำลังเหมาะที่จะเรียนรู้คำสั่งที่ง่ายๆได้  ช่วงแรกคนที่ออกคำสั่งนั้นควรเป็นคนเดียวก่อน  หากเรามีสมาชิกในครอบครั้วค่อยให้เชื่อฟังคนอื่นเมื่อมีอายุที่มากขึ้นตามลำดับ
                - การให้รางวัลในการฝึก  ซึ่งสุนัขจะตอบสนองการให้รางวัลที่เป็นอาหารของเขาที่ชอบ  โดยการออกคำสั่งในแต่ละครั้งเมื่อเขาทำตามก็ให้อาหาร  เป็นการให้รางวัล  และให้ทำแบบนี้ไปเรื่อง  จนให้บ้าง  ไม่ให้บ้างในบางครั้ง  การทำเช่นจะช่วยให้สุนัขเชื่อฟังอย่างรวกเร็ว
                - ควรใช้เวลาในการฝึกอบรมในแต่ละครั้งไม่เกิด 20 นาที  เพราะว่าถ้าหากลูกสุนัขยังน่อยอยู่  เวลาเพียงเท่านี้ก็เหมาะสมสำหรับการฝึกให้ดีได้และควรเล่นกับมัน  และที่สำคัญหากอายุยังน้อยความตั้งใจและความสนใจยังน้อยอยู่  ในการฝึกควรมีจังหวะที่ผ่อนคลายไปด้วย  เพื่อให้สุนัขไม่เครียด
                - หลังจากนั้นก็พยายามฝึกให้มีขั้นตอนที่สูงขึ้นตามยุให้สมกับวัย  หากมีพัฒนาที่ดีขึ้นและรวดเร็วก็จะใช้เวลาที่ไม่นาน เรามาเริ่มฝึกสุนัขเยอรมันเชฟเฟิร์ด

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช